Kamilla logó

Fizetés készpénzzel (HUF, EUR), vagy szépkártyával lehetséges, érkezéskor.

  • 1 fő – 10 000 Ft/éj
  • 2 fő – 10 000 Ft/éj
  • 3 fő – 12 000 Ft/éj
  • 4 fő – 14 000 Ft/éj
  • 5 fő – 16 000 Ft/éj (az ötödik fő pótágyon)

A fent megadott összegek bruttó árak, az idegenforgalmi adót nem tartalmazzák, melynek mértéke 400 Ft/fő/éj.

Az idegenforgalmi adó alól mentesül
a) a 18. életévét be nem töltött magánszemély,
b) a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély,
c) a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély,
d) a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemélynek,
e) aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak hozzátartozója.